Annons från Enzymatica

Stoppa förkylningen med effektiv munspray

Är du trött på att ständigt bli förkyld? Nu finns ett naturligt enzym som kan hålla sjukdomen i schack. ColdZyme Munspray reducerar risken för förkylning – och om sprayen används i ett tidigt stadium kan sjukdomsförloppet förkortas.

Annons från Enzymatica

imgoDin förkylning orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa och svalg. Den traditionella synen har varit att en förkylning inte går att påverka – den måste få ha sitt förlopp. Men nu har forskarna hittat ett naturligt enzym som faktiskt kan ta sig an vår vanligaste sjukdom.

Resultatet är ColdZyme Munspray, som enkelt används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. Produkten är unik då den aktiva substansen verkar mot orsaken till förkylningen – själva förkylningsvirusen.
Nyfiken? Här kan du läsa mer.

 

Verkar omedelbart

ColdZyme Munspray verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fångar in förkylningsvirus och förhindrar att de infekterar celler – så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg. ColdZyme Munspray kan förebygga förkylning. Och sprayen kan dessutom förkorta sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

 

Så upptäcktes enzymet

Ämnet bakom genombrottet hittades i havet. För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka och lena händer. Det visade sig att det fanns ett naturligt marint enzym hos ishavstorsk som har goda läkande egenskaper. När enzymet kommer i kontakt med människans varma hud och slemhinnor blir det superaktivt och verkar skyddande mot sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Hur säker är då produkten? ColdZyme Munspray är en CE märkt medicinteknisk produkt som har använts i närmare 10 miljoner doser. Funktion och säkerhet styrks av kliniska studier, användarstudier och kundundersökningar. ColdZyme Munspray har en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan och kan användas av vuxna och barn över 4 år. Produkten är dessutom sockerfri och innehåller inga konserveringsmedel.
Nyfiken? Här kan du läsa mer om hur Coldzyme fungerar

 

Studie: förkylningstiden halveradesladda ned

Hur effektivt är ColdZyme Munspray? Vid en dubbelblind, placebokontrolleradstudie reducerades virusmängden i halsen med 99 procent i ColdZyme-gruppen. Antalet förkylningsdagar reducerades med 54 procent (eller 3,5 dagar) i ColdZyme-gruppen. Det visar att ColdZyme Munspray reducerar virusmängden och halverar förkylningsdagarna.

Här kan du köpa ColdZyme.