Vad beror halsont på?

Förkylning, bakterieinfektion, svullna halsmandlar eller överansträngda stämband. Varför du har ont i halsen kan bero på många olika saker. Halsont går ofta över av sig själv utan behandling, men ibland kan du behöva behandling om du får besvärliga symtom. Du ska inte träna med halsont.


Läkare tittar ner i svalget på en kvinna

Halsont beror i många fall på en infektion, t.ex. vid förkylning, med feber och svullen hals som följd. Ibland får du ont i halsen utan feber och förkylning.

Halsont är något alla får, vissa får det oftare än andra. I många  fall får du ont i halsen av en infektion, till exempel vid en förkylning, med feber och svullen hals som följd. Du kan också få ont i halsen utan feber och förkylning som vid överansträngda stämband, torr i halsen eller halsbränna.

Förkylning

En förkylning orsakas av ett virus som vanligen angriper näsa, svalg och/eller hals.  De angripna delarna inflammeras och orsakar halsont. I vissa fall angriper viruset stämbanden och du kan bli hes.  Under korta perioder kan du tappa rösten. Vuxna får i genomsnitt två förkylningar per år som ofta läker ut efter några dagar upp till några veckor. Däremot får personer som har nedsatt immunförsvar, astma eller andra kroniska lungsjukdomar ofta mer långdragna förkylningar. Du kan lindra halsont med att dricka något lenande som te eller äta glass till exempel.

Halsfluss – svullna halsmandlar

Halsfluss börjar med en halsinfektion som beror på virus eller streptokockbakterier som sätter sig på halsmandlarna.

Vanliga symtom är feber och kraftigt röda och svullna halsmandlar; du får svullen hals och det kan vara svårt att svälja. Vid halsfluss får du mycket ont i halsen. Du kan med andra ord känna dig mycket sjuk. För att undvika att bli smittad är det viktigt med god handhygien. Oftast insjuknar du på våren eller hösten med en inkubationstid på två till fyra dagar.

Ibland kan du bli frisk från halsfluss enbart med hjälp av kroppens egna försvar. Men om du har allt för jobbiga besvär och har ont i halsen länge bör du söka vård för att hjälpa kroppen på traven.

Körtelfeber

Körtelfeber är en virussjukdom orsakad av viruset Epstein Barr. Viruset är väldigt vanligt och många får det som barn och utvecklar antikroppar mot viruset, vilket skyddar dem från att bli sjuka igen. Sjukdomen sätter sig på halsmandlarna och i svalget, vilket orsakar halsont.

Symtomen liknar de för halsfluss. Barn får oftast inga eller lindriga symtom. Personer i åldern 15 till 25 år besvärliga symtom som svullna lymfkörtlar, halsont, inflammerade halsmandlar med en vit beläggning och feber.

Körtelfeber påverkar även lever och mjälte, vilket gör sjukdomen mer allvarlig. Om du är oförsiktigt med fysisk aktivitet kan körtelfeber i allra värsta fall leda till en brusten mjälte. Du ska inte träna med halsont. Uppsök läkare om du får mycket ont i halsen, hög feber, svullna halsmandlar och lymfkörtlar samt dålig andedräkt.

Covid-19

Covid-19 är en sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa. Vanliga symtom är feber och torrhosta. En del får ont ih halsen, huvudvärk eller ont i muskler och leder. Majoriteten tillfrisknar utan behandling. En del får andningsbesvär och behöver vård på sjukhus.

Scharlakansfeber

Barn som får en streptokockinfektion utvecklar scharlakansfeber medan vuxna får halsfluss. Symtom för scharlakansfeber är feber, ont i halsen, rött och svullet svalg och blekhet runt munnen.

Struplocksinflammation

Struplocksinflammation är en ovanlig sjukdom som beror på en infektion av bakterier. Struplocket svullnar upp, vilket gör det svårt att svälja och andas, du får feber och mycket ont i halsen. Vaccination mot bakterien ingår i allmänna vaccinprogrammet för barn.

Överansträngda stämband

Har du fått halsont och till och med tappat rösten på grund av överansträngda stämband är det bästa rådet att vila stämbanden genom att inte prata, viska eller skrika. Många tror att viska gör att stämbanden inte blir lika ansträngda, men faktum är att viskningar anstränger stämbanden mer än att prata.